İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı İle (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuruları 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları 01-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Anılan yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslardaki şartları sağlayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınabilecektir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Usul ve Esaslarına Ulaşmak için tıklayınız. 

 

Taban Puan ve Kontenjanlar

Taban puan ve kontenjanlar tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Başvurular ubs.ikc.edu.tr adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Ayrıca aşağıda istenen belgeler tamamlanarak başvuru süreleri içerisinde Üniversitemize ulaşacak şekilde ilgili akademik birime şahsen veya posta yolu ile teslim edilecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

Posta Adresi: 

Diş Hekimliği Fakültesi Hariç Tüm Birimler:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi …………………….. Fakültesi / Meslek Yüksekokulu Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Balatçık-Çiğli/İZMİR

Diş Hekimliği Fakültesi:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Aydınlık Evler Mahallesi, Cemil Meriç Caddesi, 6780 Sokak. No:48, 35640-Çiğli / İZMİR 

  

BAŞVURU BELGELERİ

1- ubs.ikc.edu.tr adresinden yapılan Online Başvuru Formu Çıktısı (Tüm sayfaları imzalı olacaktır.)

2-ÖSYS / DGS Sonuç Belgesi (Farklı programa başvuracak adaylar için ÖSYM yerleştirme yılına ait puan türleri ve puanları gösteren sonuç belgesi gerekmektedir. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecektir.)

3-Kayıtlı olduğu Fak./Y.O./MYO’dan alınan Öğrenci Belgesi (Kayıt şekli belirtilmiş olmalıdır.)

4-Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge

5-Onaylı Öğretim Planı ve Ders İçerikleri (Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden istenmeyecektir)

6-Transkript (Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden istenmeyecektir)

7-Eğitim dili kısmen veya tamamen İngilizce dilinde olan programlara yapılan başvurularda varsa Yabancı Diller Yüksekokulunun İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için eşdeğer kabul ettiği ulusal veya uluslararası dil sınavlarına ilişkin belge, (Diğer yükseköğretim kurumları tarafından verilen hazırlık sınıfı eğitiminden başarılı veya muaf olduğuna ilişkin belge kabul edilmemektedir.)

8- Eğitim dili kısmen Arapça dilinde olan İslami İlimler Bölümüne yapılan başvurularda varsa İslami İlimler Fakültesinin Arapça hazırlık sınıfından muafiyet için eşdeğer kabul ettiği yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olunduğuna dair belge,

 

*7 ve 8. Maddelerde belirtilen belgelere sahip olmayan ve kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış adayların YABANCI DİL YETERLİK SINAVI” başlığında ayrıntılı olarak izah edilen yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarılı olamayanların başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır.

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri

01-13 Ağustos 2021

*Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

18 Ağustos 2021

Başvurularının İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi

23 - 25 Ağustos 2021

Sonuçların İlan Edilmesi

27 Ağustos 2021

Kesin Kayıt Tarihi

31 Ağustos - 02 Eylül 2021

 

*YABANCI DİL YETERLİK SINAVI

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuracak adayların bu başlıkta yer alan bilgileri dikkatlice okumaları faydalı olacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esasların 18 ve 19. Maddeleri aşağıdaki şekildedir.

“18. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aradığı yabancı dil şartını sağlaması gerektiğine, kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına,

a) İlgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabileceklerine ve bu öğrencilerin yabancı dil hazırlık eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),

b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte bu usul ve esaslardaki şartları sağlayan öğrencinin kayıtlı olduğu döneme bakılmaksızın geçiş yapabileceğine ve bu öğrencilerden ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerine),

19. Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim kurumlarının programlarına başvuru yapabileceklerine, ancak öğretim dili yabancı dil olan programlarda öğrencilerin tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacağına, öğretim dili yabancı dil olan programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil muafiyeti için aradığı TOEFL vb. belgelere sahip olması veya yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil sınavından başarılı olması gerektiğine, yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin sadece öğretim dili Türkçe programlara başvuru yapabileceklerine, öğretim dili yabancı dil olan programların hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin kayıtlarının silinmesi durumunda ise şartları sağlamaları halinde Ölçme, Seçme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısızlık nedeniyle başarısız olan öğrencilerin, öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilmelerine ilişkin esaslardan yararlanabileceklerine,”

1- Eğitim Dili Kısmen veya Tamamen İngilizce Dilinde Olan Programlara Başvurular

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yönergesine göre diğer yükseköğretim kurumlarında alınan İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitimleri muafiyet için değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu nedenle kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların tamamının (Yabancı Diller Yüksekokulunun İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için eşdeğer kabul ettiği ulusal veya uluslararası dil sınavlarına ilişkin belgelere sahip olanlar hariç) 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavına girmeleri gerekir. Bu sınavdan başarılı olamayanların başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

2- En az % 30 Arapça dilinde olan İslami İlimler Bölümüne başvurular

Kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların tamamının (İslami İlimler Fakültesinin Arapça hazırlık sınıfından muafiyet için eşdeğer kabul ettiği yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olunduğuna dair belgelere sahip olanlar hariç) 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan Arapça Yeterlik Sınavına girmeleri gerekir. Bu sınavdan başarılı olamayanların başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır.

Arapça Hazırlık Sınıfı Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Değerlendirme sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 31 Ağustos - 02 Eylül 2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte kesin kayıt için müracaat edeceklerdir. Kesin kayıtlar ilgili birimde yapılacaktır.

KESİN KAYIT BELGELERİ

  1. Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak Yatay Geçiş Yapılmasına engel olmadığına dair belge 
  2. Kesin kaydın yapılması için başvuru dilekçesi (Dilekçe aday tarafından doldurulacak ve ıslak imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)
  3. 1 Adet Fotoğraf
  4. Kayıtlı olunan Üniversiteden alınan öğrenci kimlik kartı (Şahsi dosya istenirken ilgili Üniversiteye iade edilecektir.)

Kayıt dondurması olan öğrenciler için; kayıt dondurulan dönem ve süresini gösteren resmi belge; (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır)

Menüyü Kapat