İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Bernur Açıkgöz

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları Anabilim Dalı Başkanı
 • Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Maliye
 • Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNİV.SOSYAL BİLM.ENST.
 • Lisansüstü DOKUZ EYLÜL ÜNİV.SOSYAL BİLM.ENST.
 • Üniversite DOKUZ EYLÜL ÜN.İİBF

Akademik Özgeçmiş


 • AÇIKGÖZ BERNUR,ÇINAR SERKAN,Public Spending and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developed Countries, Journal of Economics, 2017, 65, 448 458
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Amoah Anthony,YILMAZER MİNE,Economic freedom and growth A panel cointegration approach, Panoeconomicus, 2016, 63, 541 562
 • AÇIKGÖZ BERNUR,YILMAZER MİNE,ÇINAR SERKAN,Nexus between energy consumption and economic growth the comparison of non renewable natural resource poor and rich countries, International Journal of Global Warming, 2016, 9, 18
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Yoksulluk Kalkınma Ve Kamu Harcamaları İlişkisinin Ekonometrik Analizi, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2015
 • GEDİZ ORAL BURCU,AÇIKGÖZ BERNUR,Küresel Kamusal Mallar ve Yoksulluk için Küresel Vergi, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2015
 • AÇIKGÖZ BERNUR,mack Alexander,Relation between the Efficiency of Public Forestry Firms and Subsidies The Swiss Case, Operations Research Proceedings 2011, 2012
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Mack Alexander,Alain Schoenenberger,Amusement Tax The Case of Turkey and Switzerland, International Journal of Economics and Finance, 2012, 7
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Mack Alexander,Alain Schoenenberger,Do small member countries of the European Union benefit economically more than the large countries A Swiss Perspective, International Journal of Economics and Finance, 2011, 3
 • AÇIKGÖZ BERNUR,OECD Ülkelerinde Eğlence Vergisi Uygulamaları, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 2010, 17
 • KÖK RECEP,AÇIKGÖZ BERNUR,Analyses of FDI determinants in developing countries, International Journal of Social Economics, 2009, 36, 105 123
 • YILMAZER MİNE,AÇIKGÖZ BERNUR,Kirlilik Sığınağı Hipotezi Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kamu Politikaları, Ege Akademik Bakış Dergisi, 2009, 9
 • İSPİR MUSTAFA SERDAR,AÇIKGÖZ BERNUR,YILMAZER MİNE,Türkiye nin Büyüme Dinamiğinde İhracat mı İthalat mı Daha Etkin, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 2009, 24
 • AÇIKGÖZ BERNUR,MUTER ŞENGÜL CANAN,Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008, 15, 59 74
 • AÇIKGÖZ BERNUR,KÖK RECEP,İSPİR MUSTAFA SERDAR,Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi 1997 2003, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008, 13, 351 376
 • YILMAZER MİNE,AÇIKGÖZ BERNUR,Dışa açılım performansı vergi ilişkisinde ülke karşılaştırmalarına yeni bir yaklaşım Dışa açılım performansı endeksi denemesi, İktisat İşletme ve Finans, 2007, 22, 78 99
 • AÇIKGÖZ BERNUR,YILMAZER MİNE,Beşeri Sermayeyi İçselleştiren Büyüme Modellerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Rolü Panel Eşbütünleşim Analizi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2007, 23
 • YILMAZER MİNE,AKTAŞ HÜSEYİN,KARĞIN MAHMUT,AÇIKGÖZ BERNUR,Türkiye de İllere Göre Kamu Yatırımlarının Etkinliği, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2006, 8
 • ŞAHİN İPEK ELİF AYŞE,KARADAĞ YAPRAK,AÇIKGÖZ BERNUR,Evaluation of the Change of Public Purchasing Policy Understanding in Turkey,ICOAEF,06.12.2017 07.12.2017, KKTC, 23.12.2017
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Public Spending and Economic Growth An Empirical Analysis of Developed Countries,The ICEMBIT 2016: 18th International Conference on Economics, Management of Business, Innovation and Technology,20.06.2016 21.06.2016, Paris, FRANSA, 20.11.2016
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Global Warming As A Global Public Bad,Annual Conference on International Political Economy: Challenges to the Welfare State,23.05.2012 25.05.2012, 19.12.2012
 • İSPİR MUSTAFA SERDAR,AÇIKGÖZ BERNUR,YILMAZER MİNE,Türkiye nin Büyüme Dinamiğinde İhracat mı İthalat mı Daha Etkin,2. Ulusal İzmir İktisat Kongresi (İzmir İktisat Kongresi Anısına),20.02.2008 22.02.2008, TÜRKİYE, 10.12.2012
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Mack Alexander,Alain Schoenenberger,Amusement Tax The Case of Turkey and Switzerland,International Conference on Economics and Finance,27.04.2011 28.04.2011, 20.12.2012
 • AÇIKGÖZ BERNUR,mack Alexander,Relation between the Efficiency of Public Forestry Firms and Subsidies The Swiss Case,OR2011 – International Conference on Operations Research,30.08.2011 02.09.2011, Zurich, İSVİÇRE, 29.12.2011
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Mack Alexander,Alain Schoenenberger,Do small member countries of the European Union benefit economically more than the large countries A Swiss Perspective,International Conference on Economics and Finance,26.02.2011 28.02.2011, 26.12.2011
 • AÇIKGÖZ BERNUR,Mack Alexander,Efficiency of Public Forestry Firms in Switzerland,Euro XXIV, 24th European Conference on Operational Research,11.07.2010 14.07.2010, 28.12.2010
 • ONAY MELTEM,MUTER ŞENGÜL CANAN,AÇIKGÖZ BERNUR,Aile Şirketlerinde İkinci Kuşağın Kurumsallaşma Konusuna Bakış Açısı,14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,25.05.2006 27.05.2006, TÜRKİYE, 18.07.2007
 • AÇIKGÖZ BERNUR,E Devlet ve İletişim Teknolojileri İlişkisi Panel Eşbütünleşim Analizi Denemesi,International Symposium on Media and Politics,15.11.2007 17.11.2007, 13.12.2007
 • AÇIKGÖZ BERNUR,çiloğlu tuğberk, Siyah Kuğu: Ekonomik Krizler (1634-2020), Kriz Modelleri ve Finansal Krizlere Genel Bakış, ISBN:9786052472378, Dora Basım Yayım, 2020
 • AÇIKGÖZ BERNUR, Public Financial Management Reforms in Turkey: Progress and Challenges, Volume 1, Public-Private Partnership—The Case of Turkey, ISBN:978-981-15-1914-7, Springer, Singapore, 2020
 • AÇIKGÖZ BERNUR, Devlet Borçları ve Kamu Borç Yönetimi, ISBN:9786052471180, Dora Basım Yayım, 2020
 • AÇIKGÖZ BERNUR,DÜNDAR ARAVACIK ESRA,AYBARÇ SİBEL,şahin ipek elif ayşe, Public Economics and Finance, ISBN:9781789847949, Intechopen, 2019
 • AÇIKGÖZ BERNUR, Ekonominin İlkeleri, Girdi Talebi: Sermaye Piyasası ve Yatırım Kararı, ISBN:978-605-355-953-5, S:225 247, Palme Yayınevii, 2019
 • AÇIKGÖZ BERNUR,mert sena, Doğal Kaynaklar Bir Ülke İçin Lanet mi Mucize mi? ”Hollanda Hastalığı Gerçeği”, ISBN:9786052471166, Dora, 2019
 • AÇIKGÖZ BERNUR, Aile Araştırmaları, Finansal Okur-yazarlık ve Kadın, ISBN:9786053277668, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2018
 • AÇIKGÖZ BERNUR, Mikro İktisat Teori ve Uygulamalar, Tüketici Tercihi Teorisi (3. Bölüm), ISBN:978-605-133-786-9, NOBEL Akademik Yayıncılık, 2014
 • AÇIKGÖZ ERSOY BERNUR, Globalization, ISBN:978-953-307-223-4, InTech, 2011
 • AÇIKGÖZ ERSOY BERNUR, Devletlerin Mali Rolleri Ekonomik Büyümelerini Nasıl Etkiler, ISBN:978-975-8628-10-0, Celal Bayar Üniversitesi Matbaası, 2009
 • (2020), (Analyses of FDI determinants in developing countries)
 • (2020), (Kirlilik Sığınağı Hipotezi Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Kamu Politikaları)
 • (2020), (Türkiye nin Büyüme Dinamiğinde İhracat mı İthalat mı Daha Etkin)
 • (2020), (Public Spending and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developed Countries)
 • (2020), (Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması)
 • (2020), (Economic freedom and growth A panel cointegration approach)
 • (2019), (New Knowledge in a New Era of Globalization)
 • (2019), (Yenilikçiliğe Yönelik Devlet Uygulamaları ve AB Karşılaştırması)
 • (2019), (Küreselleşme Kurgusuna Yönelik Hipotez Testleri Yoksulluk Olgusu Üzerine Seçilmiş Ülkeler Deneyimi 1997 2003)
 • (2019), (Public Spending and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developed Countries)
 • 5, (2019), (Economic freedom and growth A panel cointegration approach)
 • 1, (2019), (Türkiye nin Büyüme Dinamiğinde İhracat mı İthalat mı Daha Etkin)
 • (2019), (Analyses of FDI determinants in developing countries)
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • International Journal of Social Economics and Humanity Studies
 • Siyah Kuğu Ekonomik Krizler, Editör,
 • International Journal of Tax, Economics and Management, Editör,
 • PUBLIC ECONOMICS AND FINANCE, Editör,
 • International Journal of Social Economics and Humanity Studies, Editör,
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Editör,
 • Uygulanan Kirlilik Standartlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı Ülke Analizi, EBRU KUTLUAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ve Mali Yönetim Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Hollanda hastalığı ile mücadelede seçilmiş ülke örnekleri üzerinden mali çözüm önerileri, SENA MERT, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış
 • Best Paper,2017
 • Maliye Bakanlığı, gelir uzmanı, Tam Zamanlı, 1.1.1996 - 1.1.2004

Dersler

Menüyü Kapat