İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Prof. Dr. Yahya Kemal Taştan

Pozisyon ve Görev Bilgileri


 • Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
 • Yakınçağ Tarihi A.B.D. Öğretim Üyesi

Öğrenim Bilgileri


 • Doçentlik ÜNİVERSİTELERARASI KURUL - YAKINÇAĞ TARİHİ
 • Doktora GAZİ ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - YAKINÇAĞ TARİHİ
 • Lisansüstü KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - YAKINÇAĞ TARİHİ
 • Üniversite SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TARİH

Akademik Özgeçmiş


 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Millî Veli Yaratmak: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Üzerine Farklı Bir Okuma Denemesi, Ege Universitesi Turk Dunyasi Incelemeleri Dergisi, 2016, 16, 33 73
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Bizim Mekkemiz Neresi Avro İslam Manifestosu çev Yahya Kemal Taştan Sufi Araştırmalar VI 11 Kış 2015 ss 191 250, Sufi Araştırmaları, 2015, 6, 191 250
 • TAŞTAN Yahya Kemal,Evliya Çelebi İlahi Komedya yı Okudu mu, Abant Izzet Baysal University Graduate School of Social Sciences, 2013, 13, 375 375
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2012, 12, 1 99
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Aleviliğin Siyasallaşması ve Alevi Açılımı I Tarihsel Kökler, Karadeniz Araştırmaları, 2012, 9, 1 18
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Ulusal Ülküden Emperyal Vizyona Rusya da Kimlik Arayışları, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2012, 12, 69 134
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Evliya Çelebi de Mısır 16 ve 17 Yüzyıllarda Meşruiyet ve Muhalefet, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2011, 11, 13 68
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü, Gazi Akademik Bakış, 2009, 2, 53 86
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL,Uluslarüstü Tarih Yaklaşımı,III. Tarihyazımı Çalıştayı Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi: Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar,25.04.2015 25.04.2015, Ankara, TÜRKİYE
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Ömer Lütfi Barkan, İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri, ISBN:978-605-155-995-7, Ötüken Neşriyat, 2021
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Ömer Lütfi Barkan, İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri, "Ömer Lütfi Barkan’ın Kısa Hayat Öyküsü", ISBN:978-605-155-995-7, S:9 101, Ötüken Neşriyat, 2021
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Bilinmeyen Yönleriyle Cemil Meriç, Cemil Meriç’te Osmanlı Tasavvuru, ISBN:6052028407, S:689 759, Altınordu Yayınları, 2018
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Milliyet Nazariyeleri ve Millî Hayat, Mehmet İzzet Bibliyografyası, ISBN:6051557588, S:503 518, Ötüken Neşriyat, 2018
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, ISBN:6051555713, Ötüken Neşriyat, 2017
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Türk Edebiyatı Ders Notları, ISBN:9786051711386, Alfa Yayıncılık, 2015
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Türk Edebiyatı Ders Notları, Mehmet Fuat Köprülü'nün Hayatı, ISBN:9786051711386, Alfa Yayıncılık, 2015
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Dünya Tarihinde Orta Asya, ISBN:9786051552026, Ötüken Neşriyat, 2015
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Fuat Köprülü Vakıfların Hukuki Mahiyeti, ISBN:9789751959034, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 2013
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Evliya Çelebi, History: Evliyâ Çelebi’s Views on the Ottoman Dynasty, ISBN:9789751736178, S:242 262, Republic of Turkey Ministry Culture and Tourism Publications, 2013
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Evliya Çelebi, Evliya Çelebi’nin Osmanlı Hanedanına Bakışı, ISBN:9751735805, S:240 260, Kültür Bakanlığı, 2012
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Balkanlar El Kitabı III, Balkanlar Bibliyografyası, ISBN:9756467169, S:223 483, Vadi Yayınları, 2007
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, M Fuad Köprülü Tarih Araştırmaları I, Akçağ Yayınları, 2006
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Balkanlar El Kitabı, Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri, S:413 445, KaraM & Vadi, 2006
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Başımıza Gelenler, ISBN:9753387830, Akçağ Yayınları, 2006
 • TAŞTAN YAHYA KEMAL, Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer, Osmanlı Devletini Kuran Hanedanın Soykütüğü, ISBN:9755853839, S:35 49, Kırıkkale Valiliği, 2003
 • (2018), (Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu)
 • (2018), (Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu)
 • (2018), (Evliya Çelebi)
 • (2018), (Balkanlar El Kitabı III)
 • (2018), (Millî Veli Yaratmak: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Üzerine Farklı Bir Okuma Denemesi)
 • (2017), (Millî Veli Yaratmak: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Üzerine Farklı Bir Okuma Denemesi)
 • (2017), (Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu)
 • (2017), (Dünya Tarihinde Orta Asya)
 • (2017), (Aleviliğin Siyasallaşması ve Alevi Açılımı I Tarihsel Kökler)
 • (2017), (Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer)
 • (2017), (Evliya Çelebi)
 • (2017), (Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu)
 • (2017), (Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü)
 • Kafkasya Kökenlilerin Hafıza Mekanları Üzerine Bir Araştırma, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (445.740),12.12.2019
 • Küçük Buzul Çağının Büyük Anlatıları, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (37250),11.10.2017
 • Mülazım Hüseyin Hamid Beyin Hatıratına Göre I. Dünya Savaşında Narkin Adası’ndaki Esir Türkler, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15000),11.10.2017
 • Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
 • Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat, Editör,
 • Promethee hareketi ve Ukrayna, HAVVA ÇAMLIYOL, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı, Tamamlanmış

Dersler

Menüyü Kapat