İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Rektör Yardımcıları

 

Prof. Dr. Turan GÖKÇE

03. 02. 1965’te Sivas’ta doğdu. İlkokulu Oymadere İlkokulunda, ortaöğrenimini Sivas Atatürk Lisesinde tamamladı. 1982 yılında girmiş olduğu Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında 1986 yılında başlamış olduğu Yüksek Lisansını 1988 yılında tamamladı. Aynı enstitüde ve anabilim dalında 1989’da başladığı Doktora programından 1994 yılında mezun oldu.

 

1986 yılından itibaren Ege Üniversitesi’nde Okutman kadrosunda görev yapan Gökçe, 1995 yılında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2002’de Doçent, 2009’da Profesör unvanını almış olan Gökçe, 2013 yılına kadar aynı kurumda öğretim üyesi olarak çalıştı. 1998-2013 yılları arasında Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 01 Şubat 2013 tarihinde, kadrosu Ege Üniversitesinde kalmak kaydıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığına atandı. 29 Ocak 2015 tarihinde aynı fakültenin Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalında Profesör kadrosuna atanan Gökçe, aynı tarihte İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

 

Yeni ve Yakınçağ Tarihi alanında uzmanlaşmış olan Gökçe, genel olarak Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi, özelde ise hukuk, yer adları, nüfus ve yerleşme konuları üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. Osmanlı arşiv kaynakları ve saha araştırmalarına dayalı çalışmalarını daha çok Batı Anadolu, Kıbrıs ve Balkanlar üzerinde gerçekleştirmiş olan Gökçe, kitap, kitap bölümü, makale ve bildiri şeklinde çok sayıda yayın yapmıştır. Prof. Dr. Turan Gökçe evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Detaylı Özgeçmiş : Görüntülemek için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Dr. İrfan KARADEDE

1986 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden dönem ikincisi olarak mezun oldu. 30.03.1992 tarihinde aynı üniversitede Ortodonti Bilim Doktoru, 19.07.2011 tarihinde Ortodonti Uzmanı, 2004 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabiilim Dalında Bilim Doktoru unvanını aldı. 02.08.1993 tarihinde Dicle Üniversitesi Diş Hek. Fak. Ortodonti Anabilim Dalında Yrd. Doç., 25.10.1996 tarihinde Ortodonti Anabilim Dalında Doçent unvanını aldı. 05.05.2009 tarihinde Dicle Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalında Profesörlüğe, 2015 yılında Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında Profesörlüğe ve 2017 yılında ise İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ortodonti Anabilim Dalında Profesör kadrosuna ve Dekanlığa atandı. Prof. Dr. Dr. M. İ. Karadede, 2018 yılından beri İKÇÜ Rektör Yardımcılığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Üniversite içi akademik ve idari pozisyonlarda almış olduğu bazı görevler: Senato fakülte temsilciliği, Başhekim, Deneysel Tıp Merkezi Müdür Yardımcılığı, Bilimsel Komisyon Başkanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi, Diş Hekimliği Fakültesi İnsani Etik Kurul başkanı, Kalite Kurulu, Döner Sermaye Komisyon başkan ve üyelikleri, Fakülte Çalışan Güvenliği Komitesi Başkanlığı yaptı. Üniversitemizin birçok kurul ve komisyonunda başkan ve üye olarak da görev yapmaktadır.

Üniversite dışındaki bazı görevleri: Türk Ortodonti Derneği Sağlık Bakanlığı Ve Sosyal Güvenlik Kurum yetkilisi, TUKMOS (tıpta uzmanlık kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi) üyeliği, Diş Hekimliği Dekanlar Konsey (DDK) Başkan Yardımcısı,  DDK Mali İşler Komisyon Başkanı, DDK Eğitim Öğretim Alt Kurul Komisyon Üyeliği, DDK Tanınırlık ve Denklik Komisyon Üyeliği, YÖK Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi DUDEK (Diş Hekimliğinde Doktora ve Uzmanlık Eğitim Komisyonu) Üyeliği, YÖK Tıp ve Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi TUDEK (Tıp Fakültesi Doktora ve Uzmanlık Eğitim Komisyonu) Üyeliği yaptı. Ayrıca, Diş Hekimliğinde Ulusal Çekirdek Eğitim Programını (DUÇEP) yazan komisyonun üyesidir.

Ortodonti ve Histoloji-Embriyoloji alanında uzmanlaşmış olan Dr. Dr. Karadede; Hayvan deneyleri, histolojik çalışmalar, ortodontik diş hareketleri, TME, oklüzyon, sefalometri, DDY, ortognatik tedaviler, BT/KIBT, stereofotogrametri, genetik, gelişim ve büyüme konuları üzerine yoğunlaşmıştır.

Çok sayıda lisansüstü tez danışmanlığı, ulusal projeleri, uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde ve kongre tebliğ kitaplarında basılmış çok sayıda eseri bulunmaktadır. Farklı alanlardaki uluslararası ve ulusal dergilerde bilimsel hakemlik, ulusal projelerde hakemlik ve makalelerine çok sayıda atıfları olan Dr. Dr. M. İ. Karadede, evli ve iki çocuk babasıdır.

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          


 

Prof. Dr. Adnan KAYA

1973 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1994 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalında 1999 yılında Yüksek Lisansını tamamladı. 2006 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora çalışmalarını tamamladı.

2006  yılında  Süleyman Demirel  Üniversitesi  Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Mühendisliği Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2010 yılında Doçent unvanını kazanan Kaya, 2015 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Bölümü, Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Mühendisliği Anabilim Dalında Profesör Kadrosuna atanmıştır.  Post-Doktora çalışmasını ise 2012-2013 yılları arasında Amerika da, Kentucky Üniversitesinde yapmıştır.

 

Farklı dergilerde ulusal ve uluslararası makaleler ve bu makalelere atıfları olan Dr. KAYA,  EMI/EMC uygulamaları, Haberleşme sistemleri ve uygulamaları, RF sinyal üretim teknikleri,  RF ve Anten sistemlerinde yeni teknolojiler, Gelecek Nesil Kablosuz Haberleşme sistemleri, Mikrodalga sistem teknolojileri v.b. konularda ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Bu araştırma konularında yayınlanan makaleleri, kongrelerde tebliğleri bulunan Prof.Dr. Kaya; Mikrodalga Sistem teknolojilerine yönelik birçok faaliyette bulunmuştur. Akademik hayatı boyunca Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Üniversite, Fakülte ve Enstitü Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerini yürütmüştür.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

Menüyü Kapat