İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Yabancı Dil İngilizce Hazırlık Programı Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavları Hk.

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI  SEVİYE TESPİT  VE  YETERLİK/MUAFİYET  SINAVLARI

Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;

2021-2022 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini kayıt esnasında (e-devlet üzerinden kayıt yapanlar dahil)  belirtmeleri gerekmektedir. 

 

SEVİYE TESPİT SINAVI

İngilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla yeni kayıt yaptıran ve 2020-2021 Akademik yılında kayıt olup İngilizce Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler katılmak zorundadırlar.

Sınav Tarihi: 13 Eylül 2021

Saat: 10.00

Soru Sayısı: 80 

Soru Tipleri: Gramer, Kelime ve Okuduğunu Anlama (Sınav detayları için sınav kılavuzu Yabancı Diller Yüksekokulu web duyurularında ayrıca ilan edilecektir)

*** Bu sınav çevrimiçi olarak https://ubs.ikc.edu.tr/  sistemi üzerinden yapılacaktır. Tüm öğrencilerimiz öğrenci numarası ve şifre bilgileriyle giriş yapabilir ve sınava katılabilirler.

UBYS kullanıcı adınız: Öğrenci numaranız. 
Şifreniz: TC kimlik/yabancı TC kimlik numaranız 

*Öğrenci numaranızı bilmiyorsanız fakültenizden öğrenebilirsiniz

 Bu sınavın sonuçları 14 Eylül 2021 tarihinde açıklanacaktır. Seviye Tespit Sınavından 55 ve üzeri alan öğrenciler Yeterlik/Muafiyet sınavına girmeye hak kazanırlar.

 

YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik/Muafiyet Sınavı 15-16-17 Eylül 2021  tarihinde yapılacaktır. 13 Eylül 2021 tarihinde yapılan Seviye Tespit Sınavında başarılı olan (55 ve üzeri) ve  Hazırlık sınıfından azami süreyi aşıp (2 yıl) son sınav hakkı olanlar ve üniversiteden ilişiği kesilip 3 sınav hakkına başvuranlar bu sınava girebilirler.

Bu sınav Çoktan Seçmeli (Gramer, Dinleme, Kelime ve Okuduğunu Anlama), Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşur ve yüz yüze yapılacaktır. Sınav detayları için sınav kılavuzu Yabancı Diller Yüksekokulu web duyurularında ayrıca ilan edilecektir)

15 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan sınav oturumu saat 10.00'da başlayacaktır.

 

Hazırlık programına ait tüm detaylar için Öğrenci El Kitabı inceleyiniz.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Coğrafya

Medya ve İletişim

Felsefe

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk İslam Arkeolojisi

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

İşletme (% 30 İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

Sağlık Yönetimi (%30 İngilizce)

Maliye (%30 İngilizce)

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Menüyü Kapat