İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Üniversite Kayıt İşlemleri

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir.

A) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 04 – 08 Eylül 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR.E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir. Kontrol için tıklayınız.

NOT: E-devlet sistemi ile Üniversitemiz sistemi arasındaki bilgi transferi bir saat kadar bir zaman alabildiğinden kayıt durumu ilk anda gerçekleşmemiş gibi görünebilmektedir. Bu nedenle kesin kayıt kontrolünün e-devlet kaydından bir müddet sonra yapılması faydalı olacaktır.E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulunun öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.
B) ÜNİVERSİTEDE KAYIT

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 06 – 10 Eylül 2021 (saat 17.00'a kadar) tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi Merkez Derslikler Binası Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonuna bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler

Kayıt esnasında öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ

FAKÜLTE / MYO

KAYIT TARİHİ

KAYIT YERİ

Su Ürünleri Fakültesi

06.09.2021

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkezi Derslikler Binası Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

07.09.2021

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

08.09.2021

Turizm Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

09.09.2021

Tıp Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

10.09.2021

Orman Fakültesi

 
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Üniversitemize kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin düzenlenecek olan ve aşağıda tarihleri belirtilen yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;

2021-2022 Öğretim yılında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlarda isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ya da etmemek isteyen öğrencilerin hazırlık eğitimi almak isteyip istemediklerini kayıt esnasında (e-devlet üzerinden kayıt yapanlar dahil)  belirtmeleri gerekmektedir. 13 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan İngilizce seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Bununla birlikte İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 15-16-17 Eylül 2021, Arapça Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı 16 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.

İngilizce muafiyet veı seviye tespit sınavları ile ilgili detaylı bilgi daha sonra http://ydy.ikcu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

Arapça muafiyet ve seviye tespit yüz yüze yapılacak olup sınavının saati daha sonra http://iif.ikcu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Coğrafya

Medya ve İletişim

Felsefe

Psikoloji

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk İslam Arkeolojisi

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği (İngilizce)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce)

İşletme (% 30 İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler (% 30 İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

Sağlık Yönetimi (%30 İngilizce)

Maliye (%30 İngilizce)

İslami İlimler Fakültesi

İslami İlimler (% 30 Arapça)

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (Tüm Bölümler)

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
C) KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik/yönerge/usul-esas ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

Kesin kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten   itibaren   kayıtlandıkları   Fakülte/Meslek   Yüksekokul   Öğrenci   İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında dersler 20 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri İçin Tıklayınız

1- Derslere Yazılım

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin http://www.ikcu.edu.tr sayfasında ilan edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin https://oidb.ikcu.edu.tr/ sayfasında duyuru yapılacaktır.

2- Ortak Zorunlu Dersler Muafiyet Sınavı

Üniversitemize kayıt yaptıran adayların;

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi ve Türk Dili Dersi Muafiyet Sınavı 21 Eylül 2021 tarihinde,

*Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Sınavı 22 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen ortak zorunlu derslerin muafiyet sınavlarına Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyacak öğrenciler giremeyeceklerdir.

Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

 

3- Muafiyet

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 20 – 22 Eylül 2021 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersleri tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir.

4- İzin/Kayıt Dondurma

Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 35 inci maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 20 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna başvurmalıdır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2021–2022 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir.
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da durumlarını belgelemeleri halinde belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
NOT: Yurt, burs ve kredi başvurusu için https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresine girmelisiniz.

Menüyü Kapat