İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Eğitimine İlişkin Senato Kararları

Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı, 20 Eylül Pazartesi günü yüz yüze olarak başlayacaktır. Yüz yüze eğitim, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan "Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’’ ile "Kampüs Ortamına Yönelik Uygulamalar Rehberi" çerçevesinde sürdürülecektir. Senatomuz tarafından daha önce alınan karar doğrultusunda yüz yüze eğitim yanında programlarda yer alan derslerin %10 ile %40’ının uzaktan yapılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede üniversitemiz senatosu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde yapılacak yüz yüze eğitim faaliyetlerinde;  
a.    Akademik ve idari personel ile tüm öğrencilerin HES kodlarının sisteme kaydedilmesinin zorunlu olmasına ve kodların akıllı kartlarla eşleştirilmesine,
b.    Salgını kontrol altında tutmak amacıyla akademik ve idari personel ile tüm öğrencilerin kampüs alanına girişlerinde HES ile eşleştirilmiş akıllı kartların okutulmasının zorunlu olmasına, kart okutmadan girişe izin verilmemesine,
c.    HES sorgulamalarındaki öğrenci durumlarının ilgili bölüm ve ilgili ders hocalarının; akademik ve idari personelin sorgu sonuçlarının ilgili birim amirinin erişimine açılmasına ve sürekli güncellenmesine; 
ç.  Sistem üzerinde riskli olarak belirtilen öğrenciler ile akademik ve idari personelin karantina uygulamaları süresince kampüs alanına alınmamasına,
d.    Araç ile girişlerde Plaka Tanıma Sisteminin HES kodu ile eşleştirilip riskli gruptaki akademik ve idari personel ile öğrencilerin girişlerine izin verilmemesine, sistemin uygun olmadığı alanlara giriş için gerekli altyapının eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar birimler tarafından oluşturulmasına,  
e.    Kampüs alanına girmek isteyen tüm ziyaretçiler için HES kodu sorgulaması yapılmasına; riskli grupta olanların kampüslere alınmamasına, 
f.    Dersliklerde maske kuralına uyulmasının sağlanmasına yönelik bilgilendirme ve kontrollerin sürekli yapılmasına,
g.    Lisansüstü eğitimlerin tümünün yüz yüze yürütülmesine,
ğ.  Yüz yüze derslerin sürelerinin en az 30 en fazla 45 dakika olmasına, derslerin blok olarak yapılmamasına,
h.    Tüm derslerin ara sınav, final ve bütünleme değerlendirmelerinin yüz yüze yapılmasına 
ı.    Salgının seyri ve devletimizin ilgili kurumlarının yapacağı açıklamalara göre değişikliğe gidilebileceğine, gelişmelere göre uygulamaların yeniden gözden geçirilebileceğine 

karar vermiştir.  

                                                                                                                                İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü
 

Menüyü Kapat