İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

İngilizce Hazırlık Programı - Muafiyet/ Yeterlik Sınavı

13 Eylül 2021 tarihinde yapılan Seviye Tespit Sınavında başarılı olan (55 ve üzeri) ve  Hazırlık sınıfından azami süreyi aşıp (2 yıl) son sınav hakkı olanlar ve üniversiteden ilişiği kesilip 3 sınav hakkına başvuranlar bu sınava girebilirler. Sınava girmeden önce sınav kılavuzunu ve bilgilendirme kitapçığını dikkatlice okuyunuz..

 

Muafiyet/ Yeterlik Sınavı Kılavuzu

Proficiency Exam Guideline

 

Muafiyet/Yeterlik Sınavı Bilgilendirme Kitapçığı

Proficiency Exam Information Booklet

Menüyü Kapat