İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

TOPLUM ECZACILARINA YÖNELİK DİYABET EĞİTİMİ

 

TOPLUM ECZACILARINA YÖNELİK DİYABET EĞİTİMİ

Programın Amacı ve İçeriği:
Programın amacı birinci basamak toplum eczacılarının diyabet yönetimindeki yetkinliklerini artırmaktır. Programın içeriği diyabet hastalarında terapötik hedeflere ulaşmayı sağlayan, tedaviye uyumu destekleyen, komplikasyon riskini azaltan ve diyabetli hastalar için yaşam kalitesini en üst düzeye çıkaran tedavi rejimlerinin düzenlemesi şeklinde özetlenebilir. 

 

 

Programın Hedef Kitlesi

 Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu Toplum Eczacıları

 

 

Program Takvimi:

13 - 17 Haziran 2022

 

 

Program Süresi:  

5 gün (20 saat teorik eğitim + 4 saat Sınav ve Genel Değerlendirme)

 

Program Ücreti:

1250 TL (KDV Dahil)

 

Değerlendirme Kriterleri:


Derslere %70 katılım

Sınavda  % 70 Başarı Puanı

 

 

Konu Başlıkları:

 

1. Gün: Zihinleri Hazırlamak Modülü

-Modülün amacının açıklanması & Eczacılıkta Yeniden Meslekleşme

Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU - 1 saat

 

-Toplum Eczacıları İçin Farmakovijilansın Önemi

Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU - 1 saat

 

- İlaç Veri Kaynakları ve Kanıta Dayalı Tedavi İlkeleri - 1 saat

Arş. Gör. Dr. Zinnet Şevval Aksoyalp - 1 saat

 

- Rutin Biyokimya Analizleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Fadime Aydın Köse - 1 saat

 

- Biyokimyasal Analizleri Etkileyen Durumlar ve İlaçlar

Doç. Dr. Fadime Aydın Köse - 1 saat

 

2. Gün: Potansiyeli Açığa Çıkartmak Modülü

- Diabetes Mellitus (DM): Giriş & Modülün Amacının Açıklanması

Dr. Öğretim Üyesi Betül Rabia Erdoğan - 1 saat

 

- DM Tipleri ve Tedavi Hedefleri

Dr. Öğretim Üyesi Betül Rabia Erdoğan - 1 saat

 

- Glukoz homeostazı ve hormonal kontrolü

Doç. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu - 1 saat

 

- DM tanı, tedavi ve izleminde kullanılan biyokimyasal parametreler-1

Doç. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu - 1 saat

 

- DM tanı, tedavi ve izleminde kullanılan biyokimyasal parametreler-2

Doç. Dr. Sinem Ezgi Turunç Özoğlu - 1 saat

 

3. Gün

- İnsülin tipleri

Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU - 1 saat

 

- İnsülin dışı antidiyabetikler

Prof. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU - 1 saat

 

- Antidiyabetik İlaçlarla Önemli İlaç Etkileşmeleri

Doç. Dr. Nergiz Hacer Turgut- 1 saat

- DM Komplikasyonları ve Tedavi Yaklaşımları-1

Doç. Dr. Nergiz Hacer Turgut- 1 saat

 

- DM Komplikasyonları ve Tedavi Yaklaşımları-2

Doç. Dr. Nergiz Hacer Turgut- 1 saat

 

4. Gün

- Özel Popülasyonlarda DM Yönetimi-1

Arş. Gör. Dr. Zinnet Şevval Aksoyalp - 1 saat

 

- Özel Popülasyonlarda DM Yönetimi-2

Arş. Gör. Dr. Zinnet Şevval Aksoyalp - 1 saat

 

- DM Hasta ile İletişim, Eczacının Danışmanlık Hizmeti ve Takibi

Dr. Öğretim Üyesi Betül Rabia Erdoğan - 1 saat

 

- Diyabette Glukoz ve Keton Takibi

Doç. Dr. Fadime Aydın Köse - 1 saat

 

- Diyabet teknolojileri

Doç. Dr. Fadime Aydın Köse - 1 saat

 

5. gün

- Genel Değerlendirme ve Kapanış 

 

Kayıt İçin : https://ubs.ikc.edu.tr//CEM/Application/Participant/Registration?pid=220

 

Banka Hesap Adı: İKÇÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

HALK BANKASI-ÇİĞLİ ŞUBESİ

IBAN: TR71 0001 2009 7180 0006 0000 24

 

Ödemenizi gerçekleştirirken Açıklama kısmına İsim-Soyisim ve Kurs Adı yazmanız ÖNEMLE rica olunur. 

 

 

 

 

 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat