İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi

 

Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m. 50/1 gereğince uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim almaları ve görev yaptıkları sürece eğitime tâbi tutulmaları öngörülmüştür.  Ek olarak; uzlaştırmacılar, m. 50/6 gereğince uzlaştırmacı yenileme eğitimini iki yılda en az bir defa almakla yükümlü kılınmıştır. Düzenleme gereğince uzlaştırmacılar iki yılda bir verilen bu eğitime katılmak zorundadırlar. Yine m. 49’da ise yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacıların Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılacağı belirtilmiştir. Eğitimler, bu gereklilikleri sağlama amacıyla; CMK m. 253 vd. hükümleri ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uzlaştırmacıların konuya hakimiyetlerinin arttırılması ile Kanun değişiklikleri üzerinde durularak güncel mevzuata ve güncel yargı kararlarına hakim olmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Uzlaştırmacı yenileme eğitimi, uzlaştırmacı olarak görev yapan kişilerin sahip olmaları gereken bilgi düzeyi ve kişisel yeteneklerinin geliştirilmesinden oluşur. Ayrıca onarıcı adalet anlayışı, mağdur-fail uzlaştırması, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, güncel mevzuat ve düzenlemelerde yapılan değişiklikler, yargı kararlarıyla ortaya koyulan sorunlu hususlar, soruşturma aşamasında uzlaştırma, kovuşturma aşamasında uzlaştırma ile ilgili teorik bilgileri, iletişim dersleri ve uzlaştırma sürecine yönelik uygulamalı dersleri içermektedir.

Uzlaştırmacı eğitimi kapsamında ceza adaleti ve onarıcı adalet kavramları ile onarıcı adalet uygulamaları hakkında ihtiyaç bulunan temel bilgiler verilecektir. Uzlaştırmanın genel şartları ve uzlaştırma sürecinde yapılması gerekenler, hukuk ve iletişim hocaları tarafından ayrıntılı bir şekilde ele alınacak, uygulamalı eğitim verilecektir.

 

Programın Hedef Kitlesi 

Bu programın hedef kitlesi daha önce uzlaştırmacı eğitimi alan ve sicile kayıtlı kişiler ve uzlaştırma yenileme eğitimlerini temel düzeyde almak isteyen kişilerden oluşmaktadır. 

 

Program Koordinatörleri

Dr. Öğr. Üyesi Gizem DURSUN ÖZDEMİR

Prof.  Dr. Nazım ANKARALIGİL

 

Sertifika Verme Koşulları

Eğitimlere en fazla 1 saat devamsızlık ile katılım sağlamış olmak.

 

Deyatlı Bilgi İçin:
0 232 329 35 35 - 3031

Program İçeriği ve Süresi

 

 program toplam 8 saatten (1 gün) oluşmaktadır. 1 ders saati 45 dakikadır.

 

1.Ders:        Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi / Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir

 

2.Ders:     Uzlaştırma Sürecinde Tarafların Bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Teklifi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar / Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir

 

3.Ders:         Müzakere ve Sonrasında Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar/ Dr. Öğr. Üyesi         Gizem Dursun Özdemir

 

4.Ders:         Uzlaşma Teklifine Davet ve Uzlaşma Teklifi Sırasında İletişim / Prof. Dr. Nazım Ankaralıgil

 

5.Ders:         Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında İletişim / Prof. Dr. Nazım Ankaralıgil

 

6.Ders:         Uygulama I / Prof.  Dr. Nazım Ankaralıgil &Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir

 

7.Ders:         Uygulama II / Prof.  Dr. Nazım Ankaralıgil &Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir

 

 

8.Ders:         Uygulama III  / Prof.  Dr. Nazım Ankaralıgil &Dr. Öğr. Üyesi Gizem Dursun Özdemir 

 

Kayıt İçin Tıklayınız: https://ubs.ikc.edu.tr//CEM/Application/Participant/Registration?pid=221

Banka Hesap Adı:

İKÇÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü

 

HALK BANKASI-ÇİĞLİ ŞUBESİ

IBAN: TR71 0001 2009 7180 0006 0000 24

 

Ödemenizi gerçekleştirirken Açıklama kısmına İsim-Soyisim ve Kurs Adı yazmanız ÖNEMLE rica olunur. 

İlgili Resimler

Menüyü Kapat