İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kapatılan Gediz Üniversitesi Öğrencilerinin 7417 Sayılı Af Kanunu Başvuruları Hakkında Duyuru

7417 Sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici 83. Madde (Öğrenci Affı) 05.07.2022 tarihli ve 31887 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen uygulama ilkelerinin 13 ve 14. Maddeleri aşağıdaki şekildedir. (Uygulama ilkelerine ulaşmak için tıklayınız)

“13) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) uyarınca,

a) Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği bu yükseköğretim kurumuna,

b) Yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan (yatay geçiş yapanlar hariç) öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna,

c) Herhangi bir nedenle bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeyen öğrenciler ile kapatılan yükseköğretim kurumlarından 23 Temmuz 2016 tarihinden önce ilişiği kesilen, kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin ise 07 Kasım 2022 tarihine kadar kapatılan yükseköğretim kurumlarının işlemlerini yürütmek üzere koordinatör olarak belirlenen aşağıdaki üniversitelere başvurmalarına ve işlemlerinin bu üniversiteler tarafından yürütülmesine,

 

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinatör Üniversite
Gediz Üniversitesi (İzmir) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 

14) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) gereği Kapatılan yükseköğretim kurumlarından,

 

a) Tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin işlemlerinin koordinatör üniversitesi tarafından yürütülmesine,

b) Mezun aşamasına gelmemiş ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiş öğrencilerin ise anılan kanunun başvuru süresi bittikten sonra koordinatör üniversitelerden alınacak bilgilere göre diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesine, bu nedenle bu durumdaki öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde eğitime başlamalarına,

c) Kapatılan yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarındaki öğrencilerin koordinatör üniversiteye başvurmalarına ve işlemlerinin koordinatör üniversite tarafından yürütülmesine,

d) 6749 sayılı Kanun (667 sayılı KHK) kapsamındaki öğrencilerin ilgili yıl için belirlenen öğrenim ücretlerini ödemesi gerektiğine, anılan kanunla dönen öğrencilerin burslarının devam edemeyeceğine,”


Buna göre;

 1. Kapatılan Gediz Üniversitesinin lisansüstü programlarına kayıtlı iken 23 Temmuz 2016 tarihinden önce ilişiği kesilen veya bu tarihten sonra Üniversitemize aktarılarak eğitim görmekte iken ilişiği kesilen öğrenciler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilgisine göre Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü veya Fen Bilimleri Enstitüsüne başvuru yapacaklardır.
 2. Kapatılan Gediz Üniversitesi önlisans ve lisans programları için;
 • 23.07.2016’dan önce kapatılan Gediz Üniversitesine yerleşen ancak kayıt yaptırmayan, (Başvurular Üniversitemizce alınacak ancak yerleştirmeler YÖK/ÖSYM tarafından yapılacaktır.)
 • Kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencisiyken 23.07.2016’dan önce ilişiği kesilen, (Başvurular Üniversitemizce alınacak ancak yerleştirmeler YÖK/ÖSYM tarafından yapılacaktır.)
 • Mezun aşamasına gelmeyen ve 23.07.2016’dan sonra herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeyen, (Başvurular Üniversitemizce alınacak ancak yerleştirmeler YÖK/ÖSYM tarafından yapılacaktır.)
 • Tüm derslerini alarak mezuniyet aşamasına gelen ancak başarısızlık/not ortalaması nedeniyle mezun olamayan, (Bu öğrenciler ek sınavlara Üniversitemizde gireceklerdir.)

öğrenciler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.


ÖNEMLİ NOT:

 1. Kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencisi iken bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen öğrenciler başvurularını Üniversitemize değil, ilişiklerinin kesildiği bu yükseköğretim kurumuna yapacaklardır.
 2. Kapatılan Gediz Üniversitesi öğrencisi iken bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler başvurularını Üniversitemize değil, yerleştirildikleri bu yükseköğretim kurumuna yapacaklardır.

Af kanunundan aşağıda belirtilenler yararlanamayacaklardır.

Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.


Başvuru Süresi ve Başlama Dönemleri :

 • Başvurular, bizzat (bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir,) veya posta yoluyla başvuru için gerekli belgeler ile birlikte başvuru süreleri içerisinde yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden ve kayıplardan Üniversitemiz sorumlu olmayacak bu sorumluluk tamamen başvurana ait olacaktır.
 • Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2022 tarihinden başlayarak 7 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.
 • Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Enstitü Öğrencileri İçin İstenecek Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)
 • Savcılıktan/E-Devletten alınacak “Adli Sicil Kaydı”
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf 
 • ALES sınav sonuç belgesi,
 • Lisans Diploması Fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),
 • Lisansüstü başvuru formu

 

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri İçin İstenecek Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.(Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır)
 • Savcılıktan/E-Devletten alınacak “Adli Sicil Kaydı”
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 • Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf 
 • ÖSYM sınav sonuç belgesi,
 • ÖSYS ile yerleşenler için lise / DGS ile yerleşenler için Önlisans Diploması Fotokopisi (Aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),
 • Ön Lisans ve Lisans başvuru formu

 


ÖNLİSANS VE LİSANS BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


 

Menüyü Kapat