İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021-2022 Bahar Dönemi Sonunda Azami Süresi Dolan Öğrenciler İçin Yapılacak Ek Sınavlar Hakkında Duyuru

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda azami süresini dolduran öğrencilerin başarısız olduğu derslerin ek sınavları 19 Eylül-9 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktı. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01.09.2022 tarihli ve 62179 sayılı yazısı ile bu durumdaki öğrencilerin alınmayan dersleri için de ek sınav yapılması gerektiği bildirildiğinden, söz konusu tarihler ile ek sınav uygulama esaslarının belirlenmesi ihtiyacı doğmuş olup, konuyla ilgili 13.09.2022 tarihli ve 2022/24-06 sayılı Senato toplantısında alınan kararlar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

 

 1. Başvurular ders seçimleriyle birlikte Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) üzerinden alınacaktır. Başvuru tarihleri 26-28 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler belirtilen tarihler arasında sisteme girerek Öğrenci Bilgi Ekranı sayfasında yer alan Ek Sınav Başvurusu kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayacaktır. Bu ekranda daha önce alıp başarısız oldukları dersler ile hiç almadıkları zorunlu dersler öğrencilerin üzerlerine otomatik olarak atanacak olup, daha önce alınmayan seçmeli derslerin ise açılacak dersler arasından öğrenciler tarafından seçilerek işlemin tamamlanması gerekmektedir.
 2. Öğrenciler azami süreyi doldurup doldurmadıklarını Öğrenci Bilgi Ekranı sayfasının üst kısmında yer alan "Eğitim Dönemi"ni kontrol ederek anlayabileceklerdir. Buna göre 2 yıllık önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerden eğitim dönemi 8 ve üzeri olanlar, 4 yıllık lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden eğitim dönemi 15 ve üzeri olanlar ve 5 yıllık lisans programlarında kayıtlı olan öğrencilerden eğitim dönemi 17 ve üzeri olan öğrenciler azami süresini doldurmuş bulunmaktadır. Bu sürelerin altında olan öğrenciler başvuru yapmayacaklardır.
 3. Eğitim Döneminin nasıl hesaplandığına dair aşağıda ayrıntılı bilgi verilmiş olup, eğitim dönemi bilgisinin hatalı olduğunun düşünülmesi durumunda kayıtlı olunan Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işlerine başvuru yapılmalıdır.
 4. Azami süresini dolduran öğrenciler 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için ders kaydı yapamayacaklardır. Ancak yapılacak olan sınavlar sonrasında başarısız olduğu ders sayısının 5 ve altına indiren öğrenciler aşağıda belirtilen tarihler arasında ders kayıtlarını tamamlayabilecektir.
 5. Alınmayan dersler içinde yer alan staj, uygulama, laboratuvar, bitirme projesi, atölye vb. dersler için değerlendirmenin nasıl yapılacağına uygulamalı derslerin telafisi esas olacak şekilde akademik birimler tarafından karar verilecek ve ayrıca bu dersler için değerlendirme takvimi yine akademik birimler tarafından belirlenecektir.
 6. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.
 7. Farklı seçmeli ders havuzlarında yer alan aynı seçmeli ders birden fazla alınmak istendiğinde yalnızca bir havuz için geçerli olacaktır.
 8. Ek sınavlar sonucunda almadığı ve başarısız olduğu toplam ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerin ilişikleri ilgili yönetim kurulu kararı ile kesilecektir.
 9. 30 Eylül 2022 tarihine kadar sınav programları ilgili birim web sayfasında ilan edilecektir.
 10. 03-16 Ekim 2022 tarihleri arasında birinci ek sınavlar yapılacaktır.
 11. 24 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında ikinci ek sınavlar yapılacaktır.
 12. Ek süre alan öğrencilerin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı derse kayıt başvuruları 10-11 Kasım 2022 tarihleri arasında kayıtlı olunan akademik birimlere yapılacak ve derslere 14 Kasım 2022 tarihinden itibaren başlanacaktır.
 13. Ek süre alarak ders kaydını tamamlayan öğrencilere ara sınavlar için mazeret sınavı hakkı verilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Ek sınavların uygulanmasıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından farklı bir karar verilmesi durumunda bu kararlarda değişikliğe gidilebilecektir.


EĞİTİM DÖNEMİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMLARA GÖRE HESAPLANMAKTADIR.

 • Üniversitemize bağlı fakülteler ve meslek yüksekokullarında verilen öğretimin azami süreleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun 44/c maddesi belirtildiği gibidir.
 • Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında (Bir yıl süreli hazırlık sınıfını başarısızlıktan dolayı tekrarlamak zorunda kalan öğrencilerin 2. yılları da dâhil) geçirilen süre, programın azami öğrenim süresinden sayılmaz.
 • Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2015 tarihli kararı uyarınca azami öğrenim süresinin başlangıç tarihi olarak 2014-2015 güz yarıyılı esas alınıp, bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin azami öğrenim süreleri kayıt oldukları tarihten itibaren başlar.
 • Kayıtlı olunan programa/programlara ara verme izni uygun görülen (kayıt dondurulan) süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
 • 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca üniversiteden uzaklaştırma disiplin cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu programda geçirdiği her yarıyıl, katkı payı ödeyip ödemediğine veya kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami öğrenim süresinden sayılır.
 • Yatay geçiş ile Kurum/Bölüm değiştiren öğrencinin önceki kurumlarında/programlarında geçen süresi öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c maddesinde belirtilen azami süreleri aşamaz.
 • Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek 1. Maddesi kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programından mezun olamayan öğrencilerin azami öğrenim süresi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süre kadardır.
 • Karşılıklı anlaşma, Erasmus, Farabi vb. değişim programlarıyla başka bir kuruma gönderilen öğrencilerin geçirdikleri süreler, azami öğrenim süresinden sayılır.
 • Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitemize kayıt olan öğrencilerin azami öğrencilik süresi üniversitemize kayıt olduğu programa intibak ettirildiği yarıyıl çıkarılarak hesaplanır. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçirilen yukarıda belirtilen süreler azami öğrencilik sürelerine dahil edilmez.
 • 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki Türk ve Yabancı Uyruklu öğrencilerin dönem bilgileri kapatılan üniversiteye kayıt oldukları yıl baz alınarak hesaplanır. 
 • 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki öğrencilerin dönem bilgileri Üniversitemize kayıt tarihleri baz alınarak hesaplanır.

Menüyü Kapat