İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2021 Yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

Üniversitemizde yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürebilmek ve Üniversitemiz Stratejik Planı ile uyumluluğunu güvence altına almak amacıyla, Rektör başkanlığında; Rektör Yardımcıları, Senato üyeleri, Kalite Komisyonu üyeleri, tüm akademik ve idari birimlerin üst amirleri (Dekan, Daire Başkanı, Yüksekokul  Müdürü vb.) ile kalite çalışmalarından sorumlu Şube Müdürleri ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreterlerinin  katılımıyla, Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı yapılacaktır.

 

Gündemi aşağıda sunulan ve üniversitemiz kalite sistemleri çalışmalarının gelecek projeksiyonunun değerlendirileceği Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı, 10.06.2021 Perşembe günü saat 13.30 ila 15.30 arasında Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılacaktır.

İlgili Resimler

Menüyü Kapat