İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Kalite Komisyonu Toplantısı (2022/01)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından koordine edilen kalite güvencesi sistemi çalışmaları kapsamında, üniversitemiz tarafından her yıl Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlanmaktadır.

 

Bu bağlamda, 2022 yılının Ocak başı ile Mart ayı sonu arasında da 2021 yılı KİDR çalışmaları başlatılacak olup bahse konu KİDR'in niteliğini güvence altına almak amacıyla; 

  • YÖKAK tarafından gerçekleştirilen Öğretme ve Öğrenme Mükemmeliyet Merkezleri Eğitim Programı bilgilendirmesi,
  • 05 Ocak 2022 Çarşamba günü YÖKAK tarafından düzenlenecek Kalite Komisyonları Bilgilendirme Toplantısı bilgilendirmesi,
  • Üniversitemiz akademik birimleri tarafından hazırlanacak 2021 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) bilgilendirmesi,
  • BİDR'ler neticesinde siz kalite komisyonu üyelerimizden oluşacak değerlendirme ekipleri tarafından hazırlanacak Birim Geri Bildirim Raporu (BGBR) bilgilendirmesi,

gündem maddeleri ile 06 Ocak 2022 Perşembe günü saat 13.00'de Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Saffet Köse'nin de katılımı ile Kalite Komisyonu Toplantısı (2022/01) düzenlenecektir.

Menüyü Kapat