İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi Yapıldı

İlki,  2018 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde yapılan Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresinin ikincisi online olarak başladı.

Daha önce 26-29 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan ancak COVID-19 Pandemisi nedeniyle ertelenen Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresinin ikincisi, İKÇÜ ev sahipliğinde çok sayıda bilim insanı, uygulayıcı ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı. 6 kurs, 3 konferans, 15 panel, 1 forum, 11 sözel bildiri oturumunun yer aldığı kongrenin açılışında konuşan Kongre Başkanlarından İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Tokem, zor koşullarda hizmet sunan hemşirelerin ve hemşirelik mesleğinin akademik boyutuna katkı verecek olmaktan üniversite olarak mutlu olduklarını söyledi. Tokem: "TÜBİTAK ve Üniversitemiz BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenen kongremizde ulusal ve uluslararası alanda akademik katkıları bulunan alanında uzman 303 katılımcı  yer alıyor. Dün; 131 katılımcının yer aldığı kurslarla başladığımız kongre sürecinin bilimin ışığında  çok değerli çıktıları üretmesini umuyorum. Yabancı konuşmacılarımızın İngiltere, Avustralya, Yunanistan, İran, Suudi Arabistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere 6 farklı ülkeden katıldığı ve zengin bir içeriğe sahip olan kongremizde iç hastalıkları hemşireliğinin güncel konularını  konferans, panel, forum, sözlü ve poster bildiri sunumları ile farklı oturumlarda tartışacağız. Kongrenin organizasyonuna destek veren Dekanımız Prof. Dr. Derya Özer Kaya'ya, Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse'ye ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum" dedi. Kongre başkanlarından Prof. Dr. Elif Ünsal Avdal, hemşirelik mesleğinin gelişmesinde ve güncel konuları takip etmesinde bilimsel birikimin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Avdal: "Yoğun bir hazırlık temposunun ardından kongremizi online olarak da olsa yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette yüz yüze bir kongre olmasını çok isterdik. Ancak pandemi süreci, bizi uzaktan bilimsel tartışmalara mecbur etti. Uzaktan da olsa uluslararası katılımlı kongrenin yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kongrede farklı bilimsel alanlarda çalışan akademisyenlerin ve klinisyenlerin Kronik Hastalıkların Yönetimi, Akut Durumlarda Hemşirelik, Yoğun Bakımda İzlem, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, Hemşirelikte Yasal Düzenlemeler ve Sorunlar, Tıbbi Sorunlarda Öz Yönetim ve Öz Etkililik konularında birikimlerini aktaracaklar. Ben kongrenin başarılı geçmesini temenni ediyorum" dedi. Toplantıda konuşan Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Nuran Akdemir, geçmişten bu güne gelinen noktanın hemşirelik açısından son derece sevindirici olduğunu söyledi. İçinde bulunulan yıl kaybedilen Prof. Dr. Leman Birol'u da rahmetle anan ve mesleğe önemli katkılar yaptığını söyleyen Akdemir: "Geçmişten bugüne gelinen noktayı gördüğümüzde hemşirelik alanında gençlerin önemli işlere imza attıklarını görmekten mutlu oluyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemşirelik önemli bilgi birikimine sahip bir hale gelmiştir. Bu kongrelerin bilimin ve mesleğin gelişmesinde büyük katkıları var ve genç bilim insanlarının yetişmesinde önemli işlevleri var. Kongrenin başarılı sonuçlara ulaşmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. 

 İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Özer Kaya ise, üniversite olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle pandemi sürecinde hemşirelerin en ön safta yer alarak mücadeleye büyük katkı verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Kaya " Bu sene pandemi nedeniyle mahrum kaldığımız şeylerden birisi de akademik ve sosyal anlamda bir araya geldiğimiz bu kongreler oldu. Bununla beraber, her zorlukta bir kolaylık olduğu bilinci ve krizlerden oluşan fırsatları da görerek tıpkı eğitimin sürdürülmesinde ürettiğimiz acil uzaktan eğitim yapılandırmaları gibi kongrelerimizi de uzaktan hale getirdik, daha çok kişinin evinin rahatlığında katılımına olanak tanıyarak adapte olduk. Bu kapsamda, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanlarımız büyük bir özveri ile daha önce yüz yüze planlanan kongremizi uzaktan yapılandırarak sizler ile buluşturdu. Başta kongre Başkanlarımız Yasemin Tokem ve Elif Ünsal Avdal olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerimi sunarım" dedi. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ise konuşmasında tüm güçlüklere rağmen özveriyle işini yapan hemşirelerin bilimsel çalışmalarını da pandeminin engelleyemediğini vurguladı. Prof. Dr. Köse " Hiçbir koşulda mücadeleden yılmadığınızı her ortamda göstermiş bir mesleğin mensuplarısınız. COVID -19 sürecinde de sağlık ordumuzun en önünde yer alarak sabrınızı ve insan sevginizi tüm dünyaya yeniden gösterdiğinizi hep birlikte müşahede ettik. Vatanımızın kurtuluşu mücadelesinde olduğu gibi bugün de insanlığın var olma savaşında verilen katkılar için sizlerin şahsında tüm hemşirelik mesleği mensuplarına saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Hemşireler, sağlığın korunmasından geliştirilmesine; tedavi ve bakıma kadar tüm hizmet düzeylerinde öncül sağlık unsurlarıdır.  “Önce İnsan” felsefesini düstur edinen kutsal bir mesleğin saygıdeğer mensupları olarak hemşireler, birey ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hasta bakımının bilimsel yöntemlerle sağlanması hizmetlerini, her koşulda özveriyle yerine getirmeye devam etmektedirler. Hemşireliğin uygulama yanında akademik boyuta da gelişmesi, değişmesi ve yeni gelişmelerden haberdar olunmasında bu etkinliklerin önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bu ortamda yüksek katılımın sağlanmış olması da memnuniyet verici bir durum. Kongrede akademisyen ve klinisyen hemşire, tıp ve mühendislik alanlarında profesyonellerin yer alıyor oluşu, konuların çok boyutlu biçimde ele alındığını göstermesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca farklı ülkelerden katılımın sağlanıyor oluşu da deneyimlerin paylaşılması ve bilimin gelişmesi noktasında katma değer oluşturacaktır.   2.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresinin düzenlenmesinde emeği geçenlere şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunar, katılım sağlayan değerli bilim insanlarına ve meslek profesyonellerine teşekkür ederim. İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında canını hiçe sayarak hizmet sunan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eder, bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına rahmet dilerim" dedi.  

 

İlgili Resimler


Menüyü Kapat