İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Değişen Dünya Dönüşen Hemşirelik Sempozyumu İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yapıldı

Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Kapsamında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde sempozyum düzenlendi.

Onursal Başkanlıklarını İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Burak Öztop, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ve İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Derya Özer Kaya'nın yaptığı Değişen Dünya Dönüşen Hemşirelik Sempozyumu, İKÇÜ İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmalarını İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Fatma İncekara Aydın ve İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Tokem yaptı. Hemşirelik mesleğinin geldiği noktanın meslekleşme açısından önemli olduğunu söyleyen Müdür Aydın, uzmanlaşmanın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Aydın: "Biz hastane olarak sürekli eğitimlerle hemşirelik uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Hastanemizde hemşirelik uygulamalarına yönelik sürekli izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile süreçleri değerlendiriyoruz" dedi. İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Tokem, daha önce düzenli olarak yapılan etkinliklerin pandemi ile sekteye uğradığını, bu yıl çok sayda etkinlik ile dolu dolu bir biçimde haftayı kutladıklarını söyledi. Prof. Dr. Tokem "Bölüm olarak 2011 - 2012 yılında öğrenci aldık ve geçen süre zarfında önemli adımlar attık. Eğitimde kalitenin artırılması için ekip olarak önemli girişimlerimizin sonuçlarını almaya başladık. Akreditasyon süreçlerimizde son aşamadayız. Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinin önemli kahramanları olarak bizler, mesleğin dönüşmesi ve çağa uygun hale gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben pandemi sürecinde yaşamını yitirmiş tüm hemşire meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. 

Hemşireler İnsanüstü Bir Çaba ile Mesleklerini İcra Ediyorlar

Bugüne kadar sağlık hizmetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirme misyonu ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Derya Özer Kaya, Dünya Sağlık Örgütü’nün Florence Nightingale'in 200. doğum yıl dönümünde 2020 yılını 'Hemşire ve Ebe Yılı' ilan edildiğini hatırlattı. Prof. Dr. Kaya "Hemşireler, sağlık ekibinin vazgeçilmez üyeleridir ve pandemi bu gerçeği zihinlere iyice yerleştirmiş durumdadır. Bizler fakültemizin değerli akademisyenlerinin katkılarıyla lisansüstü ve doktora programlarımızda, bilimsel araştırmalar yapan hemşirelerimiz de bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede içinde bulunduğumuz hastanemizi de eğitim hizmetlerimizde uygulama birimi olarak kullanıyoruz. Hemşirelik bölümümüzün eğitim kalitesini tescilleyecek akreditasyon başvurusunun değerlendirilmeye alındığını vurgulamak istiyorum.  Bu başvuruları diğer bölümlerimiz için de yaparak eğitim kalitemizin artırılması yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz” dedi.  

Hemşirelik Çağın Gereklerine Uyumlu Hale Gelmelidir

 İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, hemşireler haftasında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Gürbüz "Hemşirelik alanında dönüşüm temasının önemli olduğunu belirtmek isterim. Bu yıl temanın dönüşüm üzerine yoğunlaşmasını isabetli buluyorum. Mesleki uygulamalarda yeni yöntemlerin hayata geçirilmesine ihtiyaç var ve bu tür bilimsel faaliyetlerin yeni uygulamalara zemin oluşturacağına inanıyorum" dedi. 

Sağlık Hizmetleri Ekip İşidir

Pandemi sürecinde tüm sağlık sisteminin başarılı bir sınav verdiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Burak Öztop, hemşirelerin büyük bir özveri ile işlerini yaptıklarını söyledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Öztop "Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekip içindeki her bir üyenin süreçteki rolü başarı ya da başarısızlığın belirleyicisi olmaktadır. Bir Cerrah olarak ekip ruhunun başarıda kilit unsur olduğunun altını çizmek istiyorum Sürecin başarılı bir biçimde yürütülmesinde hemşirelerimizin katkısı takdire şayandır. Ben bu sürece katkı veren tüm hemşirelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. 

Hemşirelikte Branşlaşma Uygulama Boyutunda da Hayata Geçirilmelidir 

İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini Sağlık Bakanlığı ile yapılan afiliasyon anlaşması kapsamında uygulama hastanesi olarak kullandıklarını ifade ederek söze başlayan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, "Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerimiz bu hastanede uygulama eğitimlerini alıyorlar. Rektörümüzün her zaman ifade ettiği gibi iki ayrı kurumun uyumlu biçimde çalışmasının en güzel örneğini sergiliyoruz. Bu uyumlu çalışma için başta İl Sağlık Müdürümüz ve Başhekimimiz olmak üzere emeği geçenlere üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bilimleri Fakültemiz tarafından organize edilen Hemşirelik Haftası etkinliklerinden bir diğerini de burada yapıyoruz. Dün mezunlarımızla bir araya geldik. Ben bugünün sempozyum konuları içinde dönüşüm temasını gördüm. Dönüşüm hemşirelik uygulamalarında çok boyutlu olarak ele alınmalı ve sistemli bir bakışla yönetilmelidir. Branşlaşmanın lisansüstü eğitim boyutunda giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Ancak uygulamada branşlaşma ve uzmanlaşma bu dönüşüm bağlamında değerlendirilmelidir. Dünün uygulayıcı boyutta değerlendirilen hemşirelik mesleğinin bugün karar mekanizmalarına daha fazla dahil bir yapıya evrildiğini görüyoruz. Ancak bu dönüşümde politika belirleme süreçlerinin de hedeflenmesinde yarar gördüğümü vurgulamak istiyorum. Bu tür bilimsel etkinliklerin dönüşüme bir çerçeve oluşturacağına inanıyor, haftanızı ve gününüzü kutluyorum" dedi. 

Sempozyum, "Yenilikçi Bakış Açısıyla Hemşireliğe Yatırım Yapmak" adl panel ile başladı. İlk panelist olarak sunum yapan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar, hemşirelikte liderlik ve güç hakkında bilgiler verdi. İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Akbyık güvenli bakım uygulamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Havva Arslan Yürümezoğlu ise hemşirelik eğitiminde dönüşüme ilişkin sunumlar yaptılar. 

İlgili Resimler


Menüyü Kapat