İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

II. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi Tamamlandı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama Araştırma Merkezi tarafından 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen II. Uluslararası Yapay Zeka ve Veri Bilimi Kongresi tamamlandı.

İKÇÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu’nun ve İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin açılış konuşmaları ile başlayan kongre, davetli konuşmacılar Prof. Dr. Tülay Yıldırım, Dr. Frank Hopfgartner ve Dr. Şükrü Ozan’ın açılış oturumu konuşmaları ile devam etti. Farklı üniversitelerden katılan bilim insanları ile iki gün süren kongrede; yapay zeka ve veri bilimi alanlarında geliştirilen yeni yöntemler ve bu teknolojilerin bir çok farklı alanda uygulama örnekleri içeren uluslararası nitelikteki çalışmalar sunuldu.

Yapay Zeka Doğru Yönetilmediğinde Sorunun Kaynağı Olur

Teknolojinin baş döndüren hızla değiştiğini ve hayatı etkilediğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, açılış konuşmasında dönüşümün toplumsal duyarlılıklar dikkate alınarak yönetilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Rektör Köse: "Günümüzde kurumların ve en önemlisi toplumların tüm süreçlerinin değişime ayak uydurmasının bir zorunluluk haline geldiğini görüyoruz. Değişim ve dönüşümün her geçen güz hız kazandığı günümüzde yapay zekâ, üzerinde en çok durulması gereken konuların başında geliyor. Zira her geçen gün teknoloji alanında yeni bir değişiklik ortaya çıkıyor ve bu dönüşüme ayak uyduramayanlar, diğerleri karşısında dezavantajlı bir konumu kabullenmiş oluyorlar. Giderek makinelere, makine öğrenmelerine, nesnelerin birbiriyle iletişimine dönüşen iş yapış biçimleri ve süreçleri insandan bağımsız ama insan gibi iş yapan sistemlere yerini bırakıyor. Bu noktada dijital dönüşüm kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. İşte yapay zekâ teknolojisi ve ona yönelik çalışmaların içinde olmak, öncü olmak ve dönüşüm sürecinde toplumsal sistemlere odaklı bir bakış açısı benimsemek, stratejik düşünen ve tüm alanlarda liderlik arzusunda olan ülkeler için bir zaruret olarak görünüyor. Toplumların ve insanlığın geleceğinde giderek daha önemli işlevleri yerine getirecek olan yapay zeka, doğru yönetilmediğinde tüm aşama ve süreçlerde sorunlar anlamına da geliyor. Özellikle teknoloji ve bilgi işlem süreçlerinin robot bilimi ile birlikteliği, gelecekte bu araçların iş ve işlevlerinin yaygınlaşması, üretimden savunmaya tüm süreçlerin insandan bağımsız hale gelmesi gibi sonuçları doğuracaktır" dedi.  

Türkiye, Teknolojiyi Kullanan Ülke Modundan Üreten Devlet Olma Yolunda Hızla İlerliyor

Yapay zekanın disiplinler arası bakışla ele alınması gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, bu alandaki gelişmeleri irdelemenin, ve akademik olarak ele almanın önemli olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse konuşmasını "Günümüzde ülkemiz başta olmak üzere savunma sanayiinin en etkili biçimde yapay zeka teknolojilerini kullandığını görüyoruz. Aynı şekilde sağlık alanının giderek bu uygulamalara ağrılık verdiğine de şahit oluyoruz. Mühendislik alanları zaten işin mutfağında yer alıyor. Ancak konunun toplumsal sistem, yapılar ve insan odaklı ele alınmasının gerekliliğinin altını da çizmek istiyorum. Robotların ya da yapay zeka kullanan sistemlerin yaygınlaşmasında kolaylaştırıcı işlev önemli bir faktör olsa da bireyi tamamıyla süreçlerin dışında tutan bir sistemin ya da insanın yok kabul edildiği süreçlerin sonuçlarının tartışılmasında yarar görüyorum. Aslında sosyal işleyişi, insanın en değerli yaratılmış olduğu gerçeğini değiştirecek; bir diğer deyişle nizamı bozacak, toplumun huzurunu kaçıracak robot teknolojilerinin geniş perspektifte ele alınmasında, olumsuzluklara ilişkin senaryoların bugünden akılda tutulmasında yarar görüyorum. Bu yönüyle konunun sosyal bilimler çerçevesinde irdelenmesinde fayda olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu teknolojilerin yapay olması ayrı ama zeka boyutu bir tür bilgi biriktirmeyi, bilgiyi olumlu ya da olumsuz kullanmayı ifade ettiğini vurgulamak gerekiyor. Bilginin güç olduğu bir küresel sistemde hangi bilginin nerede tutulduğu, ne için kullanıldığı gibi hususların veya amaç ile araç arasındaki kullanımsal farkın gözden kaçırılmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Konu olumlu, olumsuz, insani ve tabiat dengeleri çerçevesinde derinlemesine ele alınmalıdır" şeklinde sürdürdü. Konunun geniş bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Saffet Köse, teknolojinin savaşlara değil barış ve huzura aracı teknikler olmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.  

Dijital Türkiye Vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi Çabalarına Katkı Veriyoruz

Bu sene ikincisi gerçekleştirilen kongrenin önümüzdeki senelerde de düzenlenmeye devam edeceğini belirten Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu: “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hedefimiz; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisinde belirtilen 'Dijital Türkiye' vizyonu ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' kalkınma hedefleri doğrultusunda kongre, dergi, eğitim, bilimsel etkinlikler ve proje faaliyetleri gerçekleştirerek ülkemizin yapay zeka alanında gelişim ve değişim sürecine katkı sağlamaktır. Yükseköğretim Kurulunun yeni vizyonu arasında yer alan 'Yüksek Öğretimde Büyük Veri Projesi'nin başlaması ve üniversitemizin de böyle önemli bir projenin uygulanacak olduğu pilot üniversiteler arasında yer almasının heyecanını yaşamaktayız. Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu süreçte akademik ve bilimsel olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Kongremizin düzenlenmesinde ve merkez faaliyetlerimizde destekleri ile her daim yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Saffet KÖSE Hocamız başta olmak üzere tüm davetli konuşmacılara, bildiri sunanlara, oturum başkanlarına, katılımcılara, merkez ekibine, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. 

 

 

İlgili Resimler


Menüyü Kapat